תלמוד תורה אחינעם ברובע היהודי

בהנהגת מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שנת הלימודים התש"פ נפתחה במגמת התחדשות בתחומים רבים:

  • תגבור מקצועות הקודש

  • חווה חקלאית

  • חוג רובוטיקה

  • חוג שחיה

  • קבלת שבת מוזיקלית

  • צהרון לכתות א-ב

  • פעילויות רבות נוספות

רחוב נחמו 6,
כיכר בתי מחסה הרובע היהודי ירושלים  

02-6288035