פותחים שנה

ברגל ימין

יום ירושלים
מקהלת התלמוד תורה בביצוע
'שיר לירושלים'