פותחים שנה

ברגל ימין

מקהלת הת"ת
במסיבת חנוכה

תחרות שירה זהירות בדרכים

יום ירושלים
מקהלת התלמוד תורה בביצוע
'שיר לירושלים'